ابطال برند یا علامت تجاری

ابطال برند

ماده ۱۴۷- ابطال برند مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می آید.این دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:

  • اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال.
  • رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها .
  • وکالتنامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

تبصره- ابطال بخشی از علامت یا ابطال برند نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می¬آید.

ماده ۱۴۸- هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت برند رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه ، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

ماده ۱۴۹- آگهی مربوط به ابطال برند براساس مفاد رای دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:

۱- ذکر علامت و شماره و تارخی ثبت آن.

۲- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده.

۳- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.

تبصره- هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له میباشد. وی میتواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

 ابطال برند

 جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

نکاتی در مورد ابطال علامت تجاری ثبت شده

اگر علامت یا مارک صنعتی یا تجاری و خدماتی ثبت شده، ناشی از تقلب و تزویر در برابر حقوق ثالث یا ناشی از نقض تعهد قانونی و یا نقض تعهدات ناشی از قرارداد باشد، شخص متضرر می تواند برای اثبات حقوق یا مالکیت خود به دادگستری، برای ابطال علامت ثبت شده و مطالبه خسارت وارده، مراجعه و اقامه دعوی کند.اگر متقاضی ثبت علامت باشد، ظرف مدت ۳ سال، مدعی، حق اقامه دعوی علیه وی دارد.

هرگاه مارک ثبت شده فاقد شرایط قانونی باشد و یا ضوابط قانونی در ثبت آن رعایت نشده باشد، به تقاضای دادستان و به موجب رای دادگاه گواهی نامه مارک ابطال خواهد شد. به طور مثال اگر برند ثبت شده، توانایی و خاصیت تمایز بخشی کالا یا خدماتت موضوع مارک را از کالا یا خدمات مشابه نداشته باشد یا نتواند کالا یا خدمات مشابه نداشته باشد یا نتواند کالا یا خدمات مورد نظر را به عموم و مشتریان، معرفی کند یا مارک و علامتی بر خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، طبق ماده ۳-۷۱۴ قانون مالکیت صنعتی ناظر بر مواد ۱—۷۱۱ تا ۳-۷۱۱ همین قانون به درخواست دادستان عمومی، قابل ابطال است و اگر مارک ثبت شده به حقوق قبلی دیگری لطمه وارد کند، اعم از اینکه شخص متضرر قبلا مارک علامتی را به ثبت رسانده باشد یا با توجه به ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، جزء علائم مشهور بوده و در اثر استعمال مکرر، معروفیت لازم پیدا کرده باشد و یا مارک ثبت شده جدید، خطر گمراهی عمومی و فریب مصرف کنندگان در خرید کالای مشابه ویا استفاده از خدمات هم ردیف را در بر داشته باشد و یا با نام تجاری یا علامت مشهور و معروف در کشور فرانسه، آنچنان مشابهت داشته باشد که سبب فریب یا گمراهی ذهنی عمومی گردد، در این گونه موارد، ذینفع حق دارد علیه صاحب مارک جدید، اقامه دعوی کند و ابطال آن را خواستار شود که دادگاه بعد از رسیدگی و احراز حقانیت خواهان، حکم ابطال مارک موضوع دعوی را صادر خواهدکرد. البته اگر ثبت مارک جدید با حسن نیت صورت گرفته باشد و متضرر از این مارک تا ۵ سال از تاریخ استعمال آن، اط اقامه دعوی خودداری نموده و در واقع اقماض کرده باشد، دیگر دعوی وی پذیرفته نخواهد شد و به تعبیری چنین حقی یا دعوایی مشمول مرور زمان خواهد شد ولی ثبت مارک توام با سو نیت از این ضابطه خارج است و حق ذینفع برای اقامه دعوی با انقضاء ۵ سال مذکور ساقط نخواهد شد. همین قاعده در مورد علائم میز اجرا می شود.
اثر رای ابطال علامت و گواهی نامه ثبت آن مطلق است. یعنی رای صادره از ابتدای تقدیم درخواست ثبت مارک و تسلیم اظهارنامه علامت مزبور، اعتبار خواهد داشت.

 علائم تجاری و برند ممنوع کدامند؟

انتخاب و ثبت علامت تجاری درهر کشور پیرو شرایط و قوانین  آن است در ایران نیز علائمی که خلاف موازین شرعی و اسلامی ، عرف و قوانین جمهوری اسلامی باشند ، قابل ثبت نمی باشند.

به موجب ماده ۵ قانون، ثبت علائم و اختراعات زیر ممنوع است:

آرم هلال احمر، نشان و نمادهای  دولت ایران

پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر

پرچم‌های منتسب به دولت و کشور ایران و هر پرچم منع شده توسط دولت ایران

علامت تجاری نهادهای  رسمی مانند سازمان انتقال خون ، صلیب سرخ، رجاء، همراه اول و نظایر آن

کلمات و یا عباراتی که موهوم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد مانند ملی ،دولتی، ایران و امثال آن‌ها

  • اسم عام:

اسم های عام  را نمی توان برای ثبت برند  به ثبت رساند ، به عنوان نمونه کلمه “چرخ” و یا ” دوربین” به تنهایی غیرقابل ثبت هستند، زیرا این کلمات واژه‌هایی عام هستند که به همه انواع این محصول اشاره داردو نمی‌توان استفاده از این کلمات را انحصاری نمود.

  • واژه‌های توصیفی ( صفت‌ها):

واژه‌های توصیفی  واژه هایی  هستند که محصول یا خدمت را توصیف می کنند  ثبت این کلمات به عنوان برند ممنوع است ، زیرا موجب نقض حقوق سایر تولیدکنندگان می گردد.  برای مثال، ثبت کلمه « گوارا » برای نوشیدنی  قابل قبول نخواهد بود چون توصیفی از همه نوع نوشیدنی است و ثبت انحصاری آن برای یک شخص  کاری غیر منصفانه  خواهد بود .

  • واژه‌های کیفی:

کلماتی مانند  «عالی»، «تند»، «برتر» و … به تنهایی برای ثبت برند پذیرش نمیشوند اما می توان آنها را در قالب ترکیب با دیگر کلمات به ثبت رساند با ذکر این جمله که در خصوص آن واژه کیفی حق استفاده انحصاری  نخواهید داشت .

  • علائم گمراه کننده (فریب دهنده):

برخی از  علائم تجاری سبب  قضاوت اشتباه مصرف کننده در مورد کیفیت یا منشا  محصول می گردد..برای مثال، عرضه مبل و میز چوبی به بازار با برند گردو به همراه  تصویر گردو می تواند موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد زیرا آنها به اشتباه ممکن است تصور کنند که کلیه محصولات تولیدی آن فرد یا شرکت از چوب گردو می باشد  و به احتمال زیاد برای ثبت برند مردود می گردد.

  • علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه:

 علائمی  که در تضاد  با  موازین نظم عمومی ،اخلاق حسنه اسلامی ، شرع و عرف رایج در جامعه هستند. این نوع تصاویر یا کلمات برای ثبت برند ممنوع هستند.

پرچم‌ کشورها، نشان‌های سلطنتی، علامات دولتی ، نماد ممالک مختلف ،  و یا آرم سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها  قبلا” به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت  معنوی WIPO اعلام شده است از علائم تجاری ممنوع است .

 همچنین عین یا تقلیدی از نشان نظامی یا سایر نشان های کشوری و لشکری , نشانهای بین المللی  و سلطنتی نام و یا نام اختصاری کشورها و ارگانهای دولتی و  بین الدولی یا بین المللی یا ارگانهایی که تحت  کنوانسیون بین المللی ثبت شده اند و یا علامتی که بخشی از موارد فوق الذکر باشد مگر اینکه اجازه رسمی ثبت آنها توسط سازمانها یا مراجع ذی صلاح صادر شده باشد

  • همچنین موارد زیر نیز قابل ثبت نخواهند بود:

در صورت شباهت بیش از حد  برند  دو موسسه یا نهاد با یکدیگر به طوری که تشخیص تولیدات و خدمات این دو از یکدیگر را دشوار سازد ، این برند به ثبت نمی رسد. برخی مواقع ممکن است یک علامت ترجمه یا تقلیدی از برند دیگری باشد که پیش از آن به ثبت رسیده و یا به دلیل تقاضای زودتر در سامانه اداره مربوطه دارای اولویت  است  در این صورت ثبت برند رد می گردد. به ویژه اگر هر دو این برندها مربوط به کالاها و خدمات متشابه و مربوط به یک طبقه کالا باشد.

ابطال برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید