عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

صاحب نظران اقتصادی براین عقیده بوده که فعالیت های اقتصادی با کلیه مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز برای فعالیتهای اقتصادی بوده بنابراین شناسائی اصول حیاتی تأثیر گذار بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی صرفاً به عنوان یک ضرورت جهت ساماندهی امور تجارت مطرح بوده لذا این موضوع جهت نیل به موفقیت در امور تجاری از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد معهذا شناخت عوامل مؤثر در موفقیت سازمانها الگوی مناسبی برای توسعه فعالیت اقتصادی می باشد زیرا موفقیت در این خصوص منوط به استفاده از شم تجاری ، دانش اقتصادی ، توانایی در ایجاد ارتباطات ، هوشیاری ، انضباط ، علاقه و ممارست در فعالیتهای سازمانی می باشد از طرفی استفاده صحیح و بجا از عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی را می توان به شیوه صحیح بهره گیری از قواعد اقتصادی تشبیه نمود بنابراین موارد مطروحه را که به “ عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی ” معروفند باید با توجه به شرایط فعالیتهای سازمانی و تحلیل مشخص آن جهت نیل به موفقیت به کار گرفته شود .

عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

جهت خرید و فروش و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

۱- تدوین برنامه اولیه اقتصادی : برای ایجاد موفقیت در سازمانها برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر و شرایط سازمانی و رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده لذا برنامه مقدماتی از یک طرف به بررسی مزیت و برتری تولید محصولات و خدمات و کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد اقتصادی رقبا را با توجه به کیفیت تولیدات و خدمات ، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می نماید تدوین برنامه مقدماتی اقتصادی وتجاری شرایط تقریبی از میزان درآمد و هزینه ها را مشخص می نماید .

۲- تعیین اهداف اقتصادی: بررسی و شناخت انگیزه های شخصی و اهداف تجاری شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی می باشد که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و موفقیت تجاری موجب توسعه اقتصادی خواهد شد .

۳- ارزیابی بازار فروش کالا و خدمات : موفقیت در فعالیت های اقتصادی توجه به خواسته های مشتریان تجاری می باشد در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان ، کالای مورد نظر یا خدمات را مشخص نموده و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی را به بازار عرضه نموده که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین باشد. لذا بدون بازار سنجی نباید کالاها یا خدمات را روانه بازار نمود اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نبوده جهت کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد.

۴- تدوین برنامه بازاریابی : تدوین برنامه بازاریابی دارای اهمیت بوده بطوریکه از طریق تدوین یک برنامه مناسب کارآمد محصولات و خدمات مورد نظر به مصرف کنندگان ارائه می شود. مزیت کالا و خدمات نسبت به محصولات و خدمات مشابه از طریق ابزار تبلیغاتی مؤثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد.

۵- تعیین استراتژی تبلیغاتی جهت جذب سرمایه گذاران : تدوین خط مشی معقول برای بازاریابی محصولات و خدمات بر اساس استراتژی جذب سرمایه گذاران تنظیم شده و در این استراتژی باید طرح اقتصادی با شرایطی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا وام دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی شده تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تأمین گردد.

۶- انتخاب مدیران : قبل از تنظیم برنامه نهایی اقتصادی باید مدیران قوی و کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را انتخاب نمود بدیهی است که گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار و مهارتهای آنان بهمراه توانائیهای مدیریتی باشد. زیرا تعمق در روند همکاریهای تجاری بیانگر این واقعیت بوده که موفقیت آنها در هر فعالیت اقتصادی مشترک افزون بر تفاهم ، منوط به توانائیهای آنان در پیشبرد امور اقتصادی می باشد.

۷- میزان سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی اقتصادی : برنامه نهایی اقتصادی با اتکاء به اطلاعات مقدماتی و سایر اطلاعات مکتسبه با بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی نهایی و با به اجراء درآوردن طرح اقتصادی تدوین گردیده و در این زمینه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، جهت اجرای برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران باید مبتنی بر منطق قوی بوده که طرح اقتصادی دارای توجیه بوده و در زمان معین به سود دهی معقول برسد و از جذابیت لازم برای جلب سرمایه گذاران برخوردار باشد .

۸- تبلیغ مناسب اقتصادی و جذب سرمایه : تدوین استراتژی تبلیغاتی جهت جذب سرمایه گذاران با شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده ، برنامه های تصویری (تلویزیون ، نوار تبلیغاتی ویدئو و سی دی CD ) مکاتبات ، ارسال ایمیل Email ، شرکت در نمایشگاهها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و وام میسر بوده بنابراین با توسل به شیوه اقتصادی مناسب شرایط مورد نظر خود را در قراردادهای سرمایه گذاری قید نموده و سرمایه مورد نیاز را با بهترین وضعیت جذب نمود.

۹- تبلیغ محصولات و خدمات در رسانه های گروهی : بقاء و تداوم موفقیت در هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان داشته بنابراین جهت حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به تبلیغات توجه خاص داشته و در این راستا باید از کلیه امکانات جهت معرفی تولیدات و خدمات استفاده نمود .

راههای موفقیت در فعالیتهای اقتصادی

یکی از صاحب نظران علم مدیریت بنام مور به ده روش موفقیت در زمینه مسائل اقتصادی اشاره نموده که عبارتند از:

  1. انسانها می بایستی همواره منتظر ایده های تحول برانگیز بوده که در این صورت ممکن است هرگز اتفاق ناصوابی نیافتاده و فرصت های خالی باقی بماند در این صورت ضرورت دارد بطور آرام اما پر از هیجان و جنب و جوش بهترین مدیریت را بر سازمانها اعمال نمایند.
  2. ایده ها را به صورت جمعی مطرح نموده لذا هر اندازه که تعامل بیشتری در زمینه ایده ها صورت گیرد می توان با این ترتیب از ایده و نظرات دیگران بیشتر بهره مند و با رقبا ملاقات و تلاش اقتصادی را در تعامل و مذاکره همواره توام با موفقیت کسب نمود.
  3. گروه اقتصادی ایجاد نموده و به اموری نظیر تولید، نرم افزار های شبکه ای توجه داشته تا مطمئن شده که مردم با دید موثر و مثبتی به تولیدات اقتصادی توجه خواهند نمود.
  4. محصول تولیدی را بر اساس مقدار موردنیاز که امکان فروش آن می باشد تولید و سپس توزیع نمایند.
  5. تیم کاری مناسب تشکیل و سعی شود افراد توانمند را با توانایی های کاملا متفاوتی انتخاب نمایند.
  6. مشکلات سازمانی را شناسایی معهذا در عمل بسیاری از افراد اشتباه می نمایند که برای آنها راه حل ارائه شود.
  7. اوقات اداری را در غالب تیمهای تحقیقاتی محصور نشود بلکه تلاش گردد کلیه امور در شرایط مناسب آزمایش تا تحلیل و دریافت شفافی از شرایط موجود بوجود آید.
  8. صرفاً بر روی مدارک و اوراق اقتصادی متمرکز نشده بدیهی است همه موارد را به اندازه کافی پیش بینی نمایند تا مشکلات حل گردد.
  9. مدیران همواره به دنبال به دست آوردن بازار های جهانی بوده لذا در این رابطه هیچگونه اقدامی ارزشمند تر از آن نبوده که مشتری به محصول تولیدی علاقه مند باشد .
  10. تلاش بر روی پولدار شدن بیش از حد بیهوده بوده لذا ضرورتی به تمرکز بر روی پولدار شدن نمی باشد لازمست بر روی فروش کالاهای مناسب و با کیفیت مطلوب به مصرف کنندگان و مشتریان متمرکز نموده بطور قطع پول در پی موفقیت های پیاپی به دست می آید .

موفقیت‌های اقتصادی در ایران

آسیب‌شناسی اقتصاد در ایران با دو مشکل قلت بهره‌وری و عدم دسترسی به بازار در بخش اقتصادی مواجه می باشد .

بهترین راهکار جهت عبور از مشکلات و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، تقویت سازمانها و شرکت‌های دانش‌بنیان با نگاه صادرات کالاها به خارج از کشور می باشد .

متاسفانه در حال حاضر مهمترین عارضه اقتصاد ایران، وابستگی به نفت بوده بنابراین چنانچه جهت بخش‌های مختلف اقتصادی چاره‌اندیشی نشود، به طور قطع اتکای اقتصاد کشور به نفت تشدید شده که این امر یک واقعیت تلخ می باشد . در این رابطه در تمامی برنامه‌های توسعه‌ کشور به موضوع کاهش اتکاء اقتصاد کشور به نفت، ضرورت توسعه صادرات و افزایش مزیت‌های نسبی تاکید شده معهذا هیچ‌گاه شاهد کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت نبوده‌ و گاهی اوقات نیز در برنامه‌های توسعه کشور شاهد روند تشدید وابستگی اقتصاد به نفت بوده که موضوع قابل توجه می باشد .

علت واقعی عدم مبارزه با عارضه اتکاء اقتصاد به نفت این بوده که تا کنون به موتور تغییر اقتصاد دست پیدا نشده لذا با عنایت به اینکه کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اهمیت سازمانهای دانش‌بنیان در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و گسترش و رشد اقتصادی کشور تصریح می نمایند کلیه موفقیت‌های اقتصادی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل تجربه‌های نامناسبی می باشد بطوریکه امکان چنین پیشرفت‌هایی را در یک زنجیره مترتب فراهم نمیگردد لذا همین امر موجب شده تا سایر کشورها در عرصه اقتصادی از ما پیشی بگیرند. از طرفی افزایش تولید نفت موفقیت را به همراه ندارد و تا هنگامی که برای محصولات تولیدی اقدام به برندسازی نشود و یا در برندهای بین‌المللی سهیم نشده به طور قطع امکان هدایت در زمینه‌های مختلف بازار را بر عهده نخواهیم داشت بدیهی است که عدم موفقیت اقتصاد ایران در صادرات محصولات سنتی به دلیل بی توجهی به برندسازی می باشد از طرفی توسعه سازمانهای دانش‌بنیان و استفاده از مدیریت و مهندسی بازاریابی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نماید بنظر میرسد حکمت در امور اقتصادی به معنای مصرف بهینه منابع و دستیابی به بهترین نتایج بوده که در دنیای امروز این اهداف از طریق مراکز و سازمانهای دانش‌بنیان به دست می‌آید.بهر حال دنیای کنونی به ما فرصت سعی و خطا را نمی دهدبلکه لازم است با توسعه سازمانها و مراکز دانش بنیان به بهترین نتایج در زمینه‌های اقتصادی دست یافته تا کشور به رشد و توسعه اقتصادی برسد .

موفقیت در تولید و عرضه کالاهای تجاری

موضوع تولید کالاهای عمومی، خدماتی اقتصادی حائز اهمیت می باشد معهذا اینگونه خدمات چند ویژگی داشته بطوریکه استفاده مشتریان از خرید کالا و میزان بهره آنها متفاوت بوده لذا کالاهای نامرغوب در اقتصاد جهانی جائی ندارند و مصرف کنندگان را نمی‌توان از طریق اجبار به پرداخت بهای کالاهای نامرغوب توصیه و از مصرف کالای عمومی منع نمود که به این گونه موارد Non-Excludable می‌گویند. تولید کالاهای عمومی، هزینه اولیه (ثابت) بسیار بالایی داشته لیکن هنگامیکه تولید کالاها آغاز می شود هزینه هر واحد اضافی بسیار پایین می باشد .

در دنیای امروز هیچگونه سازمان و یا فردی نمی‌تواند بدون اطلاع رسانی و تصمیم‌گیری اداره شود. بر این اساس برخی از صاحبنظران استدلال نموده‌اند که سرمایه‌داران و شرکت‌هایی برای تولید کالااقدام نموده ا ند با موفقیت روبرو می شوند .

فعالیتهای مهم و اصلی در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی منجر به این شده که نخست هر اقدام اجتماعی و اقتصادی معمولاً دو اثر متضاد داشته بطوریکه وقتی کسی بیکار میشودبه او بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. بعبارتی برای آنکه خانواده فرد بیکار در سختی نیفتد. این امر الزامی می باشد در حقیقت این اقدام موجب کمک هزینه، فرد شده و از گسترش بیکاری به علت کمبود تقاضا جلوگیری می‌ نماید لیکن همین پرداخت انگیزه تلاش و جست‌وجو برای کار را از فرد گرفته و آن را کاهش و در نتیجه به بیکاری دامن می‌زند. بنابراین در مسائل اقتصادی این انتظار مناسب نبوده که آن را سراپا خوب یا سراپا بد تلقی نمود از طرفی بر شمردن مزایا و معایب یک سیاست مناسب از طریق دولت نیز مشکل موجود را حل ننموده لذا مهم آن بوده که مزایا و معایب سیاستها اندازه گیری شود. در جریان توسعه اقتصادی وحاکمیت کشورهای جهان اول ،فساد در کشورهای جهان که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (Transparency International) اعلام می گردد آشکار می‌ شود بطوری که کشورهایی که دارای رسانه‌های آزاد می باشند دارای فساد کمتری بوده از این نظر تولید کالا بسیار دشوار بوده که رسانه‌های دولتی، فسادی را در یک دستگاه دیگر دولتی کشف و اعلام نمایند .

عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

وجود رسانه‌های آزاد از طریق دیگر می‌تواند به موفقیت سیاست‌های اقتصادی یاری دهد و برای آنکه سیاست‌های اقتصادی موفق باشند نیازمند آن بوده که اکثریت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ یعنی مردم با آن موافق و همراه باشند. تنها از راه رسانه‌های گروهی مورد اطمینان مردم بوده که آنها را با فلسفه و طرز عمل یک سیاست اقتصادی آشنا نموده و دیدگاه‌های گروه‌های مختلف را در آن سیاست ملحوظ و موافقت اکثریت را جلب خواهد نمود.

با عنایت به مراتب مطروحه لازمست به سیاست دولت ایران جهت حذف یارانه‌های غیرمستقیم اشاره نموده بهر حال برای موفقیت اجرای صحیح این سیاست این موضوع با مردم در میان گذاشته و نظر افراد متخصص خواسته شد که شفافیت موجود عامل عمده موفقیت اجرای آن گردید چنانچه این امر پنهان‌کاری می گردید تنها مشکلات و تبعات ناخواسته این سیاست را به دنبال می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید