مدیریت بازاریابی (محیط بیرونی و محیط سازمانی)

الف – محیط بیرونی:

الف ۲ – عوامل عمده محیطی

 • محیط زیست
 • ارزش مورد انتظار سهامداران
 • مسائل خطرآفرین اجتماعی /سیاسی (ریسک بیشتر از فرص ت)
 • عوامل موثر بر ارزش سهامداران (در مناطق مختلف جها ن)
 • کار نیک
 • روابط عمومی (کاهش شکاف ارتباطی با جامع

۳ – چالش تکثر (Proliferation Challenge)

١. قطبی شدن و شکنندگی بخش بند های مشتریا ن شاهد B2C اتفاق جالب توجه آن است که در صنایع افزایش تعداد معنا دار بخش بندی های مشتریان مختلف هستیم :

افزایش ناشی از عواملی مانند نفوذ بیشتر قومیت گرایی، و تفاوت های سبک زندگی در الگوهای مصرفی مدیریت بازاریابی (محیط بیرونی و محیط سازمانی)

٢.افزایش نقاط تماس فروش و توزیع برای پاسخگویی به تقاضای در حال افزایش برای راحتی و انعطاف، تقریبا کلیه بازاریاب‌ها کانال‌ها، نقاط تماس، و در برخی موارد، شرکای توزیع جدید اضافه کرده‌اند بنگاههای کوچک و متوسط.

مدیریت بازاریابی

جهت خرید و فروش و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

تعریف:

واحدهای تولیدی – تجاری هستند که در طبقه بندی شرکت ها (SMEs) بنگاههای کوچک و متوسط به لحاظ اندازه در مراتب پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ قرار می گیرند . معمولاٌ دسته بندی ا ینگونه بنگاهها مبتنی بر چهار شاخص عمده ذیل می باشد :

۱-  تعداد شاغلین بنگاه

۲- مجموع دارایی های خالص بنگاه

۳- میزان سطح فروش بنگاه

۴- میزان سرمایه گذاری بنگاه

۵- تعداد کارکنان (SMEs)مهمترین و معمولترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاههای کوچک و متوسط بنگاه است . اگر چه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا بلحاظ تعداد متفاوت می باشد  اما بیشتر کشورها بنگاههای کوچک و متوسط را بلحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی ا ز یک تا دویست وپنجاه کارکن تعریف می نمایند.

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد بین الملل جهت آشنایی با جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی توجه به آمار ذیل مفید می باشد:

۱- بیش از نود درصد از بنگاههای اقتصادی در دنیا، بنگاههای کوچک و متوسط است.

۲- (GDP) در سراسر جهان، بنگاههای کوچک و متوسط به میزان ۵۵ الی ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید می نمایند.

۳- بیش از ۵۰ درصد نیروی کار در دنیا توسط بنگاههای کوچک و متوسط به خدمت گرفته شده اند.

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد منطقه ای :

۱- در حوزه اقتصادی اروپا و کشور سوئیس بیش از ۱۶ میلیون شرکت وجود دارند که کمتر از یک درصد آنها را شرکتهای بزرگ تشکیل می دهند و بقیه بنگ ا ههای کوچک و متوسط می باشند. همچنین دو سوم کلیه مشاغل در این منطقه به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص دارد.

۲- بنگاههای کوچک و متوسط اساس و ستون فقرات اقتصاد منطقه آسیا – اقیانوسیه بوده و ۹۰ درصد شرکتها، بین ۳۲ تا ۴۸ درصد اشتغال و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه مختص به بنگاههای کوچک و متوسط می باشند

۳- عملکرد اقتصاد ایالات متحده در سالهای اخیر تا حد زیادی مدیون ایجاد بنگاههای کوچک و متوسطی است که ۴۳ درصد از شاخص اشتغالزایی را بخود اختصاص داده اند.

اهمیت راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ملی اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ملی بدلایل ذیل می باشند:

۱- بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از شرکتهای بزرگ به رشد اشتغال کمک می کنند و آنها در دراز مدت می توانند سهم بسیار مهمی از کل اشتغال را بخود اختصاص دهند .

۲- بنگاههای کوچک و متوسط می توانند به ن گام واگذاری یا فروش بخشهایی از شرکتهای بزرگ نیروی کار آنها را جذب نموده در بازسازی و کارآمدسازی آنها موثر باشند.

۳- بنگاههای کوچک و متوسط با انعطاف پذیری بیشتر در تهیه خدمات و محصولات ، امکان صرفه جویی بیشتر را فراهم می آورند.

۴- بنگاههای کوچک و متوسط رقابت پذ ی ری بازار را افزایش داده و از انحصاری شدن امور بوسیله شرکتهای بزرگ جلوگیری می نمایند .

۵- بنگاههای کوچک و متوسط می توانند بعنوان بستر توسعه مهارتها و نوآوریهای کارآفرینانه عمل نمایند .

آنها نقش قابل توجهی در فراهم سازی خدمات و کالا ایفا کرده ، و هم می توانند کمک به برنامه های توسعه منطقه ای باشند.

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در تجارت بین الملل بنگاههای کوچک و متوسط می توانند در نقشهای مختلف به تجارت فزاینده بین المللی کمک نموده یا از آن منتفع گردند. که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- تامین کننده محصولات و خدمات مورد نیاز شرکتهای بزرگ صادراتی

۲- صادرکننده محصولات جدید

۳- فراهم کنند ه خدمات پشتیبانی برای معاملات تجاری بین المللی (از قبیل حمل و نقل داخلی ، حمل و باربری ، حق العمل گمرکی )

مشکلات فراروی بنگاههای کوچک و متوسط در انجام تجارت خارجی موانعی بر سر راه توسعه نقش بنگاهای کوچک و متوسط در تجارت خارجی وجود دارند این موانع به شکل ذیل طبقه بندی می شوند :

موانع عمده داخلی :

۱– فقدان اطلاعات

۲- فقدان سرمایه یا اعتبار

الف) دشواری ایجاد یک موقعیت در بازار بین المللی و حفظ روابط تجاری بین المللی

ب) دشواری مربوط به استفاده از خدمات تامین مالی تجاری، مواجهه با هزینه های فزاینده ، خطوط اعتباری طولانی تر و تحمل ضررهای ممکن

ج) عدم دسترسی بموقع به اعتبارات و وامهای مورد نیاز

۳-مهارتهای مدیریتی ناکافی

الف) بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از آنکه بازار محور باشند تولید محور و فناوری محور هستند و امکان صرف انرژی، زمان و منابع لازم جهت بازارشناسی و بازاریابی بین المللی را ندارند.

ب) فقدان مدیریت با تجربه بین المللی و مهارتهای زبان خارجی

موانع عمده خارجی:

۱- محدودیتهای تجاری فنی  (نظیر استاندارد سازی، رعایت الزامات کیفی، ارزیابی لازم در مورد انطباق محصول با خواست بازار، بسته بندی و برچسب زنی، رعایت الزامات زیست محیطی )

۲- رویه های اداری

۳- مشکلات بازاریابی و توزیع در بازار هدف

۴- فقدان بیمه ریسک

۵- هزینه های حمل و نقل بالا و مشکلات ارتباطی در مورد کشورهای دوردست سیاست دولت در ارتقاء بنگاههای کوچک و متوسط دولتها می توانند از طریق اتخاذ سیاستهای حمایتی ویژه موارد ذیل را ترغیب نمایند:

 

 • حمایت از ثبت حق اختراع، طراحی های صنعتی و دیگر انواع حقوق مالکیت معنوی در حوزه تجارت
 • کمک به توسعه صادرات و دسترسی به تامین مالی تجاری از طریق:

         الف) اصلاح بخش بانکی با هدف تسهیل در اعطای سریع اعتبارات ارزانقیمت به بنگاههای کوچک و متوسط

          ب) ایجاد واسطه گریهای تامین مالی تجاری

           ج) ایجاد تضمین دولتی برای اعتبارات صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط

 • ارتقای سرمایه انسانی در بخش تجارت خارجی بر محور بنگاههای کوچک و متوسط از طریق فعالیتهای آموزشی که می توانند با همکاری نهادهای آموزشی محلی سازماندهی شوند.
 • تاسیس زیرساخت اطلاعاتی و خدماتی که مکمل ظرفیتهای بین المللی بنگاههای کوچک و متوسط باشند.
 • مشارکت در نمایشگاهها و انجام تحقیقات بازاریابی خارجی مشکلات فراروی بنگاههای کوچک و متوسط در انجام تجارت خارجی موانعی بر سر راه توسعه نقش بنگاهای کوچک و متوسط در تجارت خارجی وجود دارند این موانع به شکل ذیل طبقه بندی می شوند :

 

SME چیست؟

در بر گیرنده کلیه بنگاه های کوچک ومتوسط اعم از بنگاه های صنعتی،خدماتی،بازارگانی وکشاورزی میباشد.

نقش SME در اقتصاد:

در اقتصاد در موارد زیر آشکار می شود:

 1. بستری برای بروز و ظهور توانایی ها و قابلیت هایی برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرین شدن
 2. اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شخصی
 3. ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات
 4. نفوذ SME ها در بازارهای ویژه و فعالیت در نقاطی مشخص
 5. SME ها پایه اقتصاد تولیدی هستند و در نقش شرکت های پیمانکار، افزایش کارایی صنایع بزرگ را موجب می شوند.
 6. ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از انحصار

 

نقاط قوت و ضعف در SME:

دراینجا نقاط قوت و ضعف در هر یک از فرایندهای اصلی مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرید:

 1. خلق و اکتساب دانش : Barchan معتقد است فرد با ترک سازمان، علاوه بر دانش خود، سرمایه های صرف شده برای پرورش و پیشرفت خود را نیز با خود می برد. همچنین Brooking اعتقاد دارد تنها ۲۰% از دانش افراد، به منظور استفاده در سازمان به کار می روند. یکی از راه های خلق دانش یادگیری است. یادگیری سازمانی نیازمند رخ دادن در کلیه سطوح سازمان و مستلزم داشتن فرهنگ خلق دانش است که عموما در SME ها جنبه ای غیر رسمی دارد و یادگیری معمولا تصادفی است. برای مقابله با این وضعیت SMEها می توانند به کسب دانش از طریق منابع بیرونی سازمان اقدام کنند.
 2. سازماندهی و ذخیر سازی دانش: هدف از سازماندهی و ذخیره دانش، قابلیت بازیابی و دسترسی افراد جهت استفاده از آنها است و شامل فرایندهایی مثل: مستندسازی، تدوین، برونی سازی، ترجمه، طبقه بندی و به روز رسانی دانش است.

SME ها برای این ذخیره سازی، نیازمند داشتن انبار دانش هستند. این انبار دانش برای آنها ظرفیت محدودی دارد؛ ضمن اینکه دانش این شرکت ها نیز از نظر ماهیت و مقدار محدود است. در این شرکت ها به دلیل وجود کارکنان کمتر و شناخت کافی آنها از یکدیگر، دانش ضمنی راحت تر سازماندهی می شود. در مقابل، سازماندهی دانش آشکار، به دلیل محدودیت منابع مالی، رسمیت سیستم ها و … با مسائل مختلفی رو به رو است. با این حال برای ذخیره سازی دانش آشکار در SME ها می توان از IT استفاده کرد که به جلوگیری از تکرار اشتباهات و کاهش هزینه ها می انجامد.

 1. انتقال و انتشار دانش فرایند پخش دانش به متقاضیان آن است. در SME ها به دلیل وجود محیط محدود و کوچک و سطح بوروکراسی پایین، ارتباطات بین افراد دو سویه است و انتشار دانش به سرعت اتفاق می افتد در حالت کلی SMEها کمک کننده به انتقال و انتشار دانش هستند ولی نقاط ضعف آنها در این زمینه عبارتند از:
 • افراد به انتقال دانشی که بیانگر اهمیت آنهاست تمایلی ندارند و احتمالا به همین دلیل مدیران ترجیح می دهند بر یادگیری کارکنانشان نظارت داشته باشند تا مزیت رقابتی سازمان از دستشان خارج نشود.
 • کمبود مهارت های ارتباطی و نیز تغییرات سریع در تکنولوژی ICT
 1. به کارگیری دانش: این فرایند شامل عجین کردن دانش در محصولات ،خدمات و تجربیات سازمان است. کاربرد موثر دانش، مربوط به موضوعاتی مثل فهم دقیق و روشن از نقشه های سازمانی، فرصت به کارگیری دانش، احساس نیاز به به کارگیری دانش و نیز آگاهی از منابع به دست آمده از این طریق است. در SME ها، معمولا کارکنان از اهمیت نقش سازمانی خود آگاهی دارند و همدلی در آنها برای موفقیت در صحنه ی رقابتی وجود دارد. این زمینه ای برای به کارگیری دانش خود در محصولات یا خدمت می باشد. علاوه بر این تجربه و بصیرت مالک یا مدیر، نقش مهمی در فرآیند به کارگیری دانش دارد چون عموما مدیران به یادگیری از طریق عمل به تجربیاتشان معتقدند و برای دانش موجود در متون با ماهیت تئوری و غیر تجربی کمتر اهمیت قائل اند.

 

حمایت از بنگاههای کوچک ومتوسط در کانادا ( IDEA – SME) طرح

شامل یک سری کمکهای مالی با اهداف کمک به توسعه بنگاههای IDEA – SME برنامه

کوچک ومتوسط در ایالت کبک در کانادا می باشد وهدف اصلی آن کمک به رقابتی تر شدن این بنگاهها در بازارهای جهانی می باشد.

در اینجا شرح مختصری در مورد دامنه فعالیت هایی که این طرح در بر می گیرد وهزینه هایی که قابل پرداخت می شود وبنگاههای وسازمانهایی که این کمک ها شامل حال آنها می شود آورده شده است.

بطور کلی ، فعالیتهایی که در این طرح مورد پوشش قرار می گیرند به چند دسته طبقه بندی می شو ند که عبارتند از :

۱ – نوآوری

۲ – بهره وری

۳ – تجارت الکترونیک

۴- توسعه بازار صادراتی

ضمناً این کمکها علاوه بر بنگاههای کوچک ومتوسط شامل حال گروهها، تشکلها وسازمانهای حامی بنگاههای کوچک ومتوسط نیز می شود.

۱- نوآوری:

اگر بنگاههای کوچک ومتوسط تمایل به توسعه محصول واصلاح و بهبود روشهای تولید خود داشته باشند می توانند برای انجام تغیرات از این امکانات وکمکهای مالی استفاده کنند. که فعالیتهایی از قبیل جهت محصولات و R&D امکان سنجی، مطالعه بازار، برنامه ریزی استراتژیک مقدماتی برای شروع خدمات یا فرآیندهای جدید، توسعه واجراء برنامه بازاریابی برای محصولات خدمات جدید و امور مربوط به ارزیابی وخرید وسرمایه گذاری بر روی تکنولوژی جدید را شامل شود.

در مورد گروهها وتشکلهای حامی بنگاههای کوچک ومتوسط نیز کلیه فعالیتهایی که به نوعی قصد گسترش نوآوری دربنگاهها را داشته باشند از جمله تدارکات، ساز م اندهی سمینارها، نمایشگاهها وکارگاهها ارائه جوایز ویژه به برترینها را شامل می گردد.

۲ – بهره وری:

جهت بهبود عملکرد وارتقاء بهره وری وافزایش مزیت رقابتی وارتقاء جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در این کمکها انجام می گردد.

فعالیتهایی از قبیل عارضه یابی سیستمها، ت و سعه طرحهای افزایش بهره وری ، خرید دستگاه های جدیداستراتژیک در راستای توسعه بهره وری را شامل می شود.

۳ – تجارت الکترونیک

در صورتی که بنگاههای کوچک ومتوسط برنامه تجارت الکترونیک برای افزایش مزیت رقابتی و پتانسیل در بازارهای جدید اقتصادی داشته باشند این بخش ازکمکها به آنها تعلق می گیرد.

این کمکها، فعالیتهای مربوط به طرح وبرنامه تجارت الکترونیک وپیاده سازی این طرحها، مطالعات مربوط به تجارت الکترونیک، انتشار آنها، استخدام افراد متخصص در این زمینه وپیاده سازی شبکه های مجازی را شامل می گردد.

۴- توسعه بازار صادراتی

در صورتی که بنگاههای کوچک ومتوسط تمایل به صادرات محصولات خود به خارج از کشور را داشته باشند می توانند از این بخش از کمکها استفاده کنند.

فعالیتهای قابل پوشش در این بخش عبارتند از مطالعات ومشاوره در زمینه توسعه استراتژی بازاریابی ، تجریه وتحلیل بازار وهر ن و ع مطالعات دیگر در این زمینه ، پیاده سازی استراتژی بازاریابی وحمایت از صادرکننده گان جدید.

معیارهای سنجش وارزیابی بنگاهها جهت اختصاص این کمکها عبارتند از :

– تاثیرات اقتصادی وبازرگانی بنگاه مربوطه بر منطقه.

– ظرفیتهای مالی، تکنولوژیکی واستراتژیکی بنگاه

– سطح ریسکی که متحل می شوند.

تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در کانادا : موانع کارآفرینی زنان، جوانان و بومیان

تعریف بنگاههای کوچک ومتوسط در کانادا

تعریف بنگاههای کوچک ومتوسط با دو شاخص تعداد شاغلین ومیزان فروش سالیانه صورت می گیرد . براین اساس تعریف بنگاه های کوچک ومتوسط در کانادا شامل بنگاههایی تاسقف ۵۰۰ شاغل ودرآمد سالیانه کمتر از ۵۰ میلیون دلار می باشد.

ساختارسرمایه در بنگاههای کوچک ومتوسط بنگاههای تجاری صرف نظر از اندازه،رشد،محل جغرافیایی وبخش صنعتی برای حفظ وتوسعه عملیاتشان نیازمند سرمایه می باشند . ابزار تامین مالی بوسیله یک بنگاه کوچک ومتوسط ممکن است شامل وام از بانکها، کارت اعتباری،قراردادهای تامین اعتبار وام دولتی باشد.

یک سرمایه گذاری جدید نیازمند منابع مالی لازم برای شروع فعالیت وبودجه اولیه مورد نیاز جهت خرید اسباب وتجهیزات اساسی و تضمین جریان مالی کافی برای ادامه عملیات وافزایش سرمایه جهت کسب منابع جدید سرمایه گذاری در فناوری نوین و فرصتهای تجاری برای رشدوشکوفایی بنگاهها می باشد . بسته به مرحله رشد وبخش تجاری یک بنگاه کوچک ومتوسط می تواند یکی از ابزارهای تامین مالی ویا ترکیبی از آنها را برگزیند

تامین سرمایه

تعدادی عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه گذار (حقیقی یا حقوقی) جهت انجام سرمایه گذاری در یک بنگاه ک وچک ومتوسط وجود دارند . بطور کلی تامین سرمایه مستقیماً متاثر از ریسک نسبی و نرخ بازگشت سرمایه با ملاحظه شرایط اقتصادی موجو د، تقاضا برای فرصتهای سرمایه گذاری مناسب و هزینه ها ی مبادله مرتبط با سرمایه گذاری می باشد.

دیگر عوامل موثر بر تامین سرمایه برای بنگاههای کوچک ومتوسط عبارتند از :

۱ – شرایط اقتصادی

۲ – روندهاو استراتژیهای تجاری نهاد سرمایه گذار

۳ – بخش تجاری شرکت سرمایه گذاری شده (آیا سرمایه گذاری در یک صنعت در حال رشد در م قابل یک صنعت بالغ می باشد ؟ آیا سرمایه گذاری در یک بخش دانش محور است یا یک بخش سنتی ؟)

۴ – اندازه بلوغ وثروت خالص شرکت سرمایه گذاری شده

۵ – طرح تجاری وفرصت های تجاری شرکت سرمایه گذاری شده

و متوسط در کانادا ( IDEA – SME) طرح شامل یک سری کمکهای مالی با اهداف کمک به توسعه بنگاههای IDEA – SME برنامه کوچک ومتوسط در ایالت کبک در کانادا می باشد وهدف اصلی آن کمک به رقابتی تر شدن این بنگاهها در بازارهای جهانی می باشد.

در اینجا شرح مختصری در مورد دامنه فعالیت هایی که این طرح در بر می گیرد وهزینه هایی که قابل پرداخت می شود وبنگاههای وسازمانهایی که این کمک ها شامل حال آنها می شود آورده شده است.

بطور کلی ، فعالیتهایی که در این طرح مورد پوشش قرار می گیرند به چند دسته طبقه بندی می شو ند که عبارتند از :

۱ – نوآوری

۲ – بهره وری

۳- تجارت الکترونیک

۴ – توسعه بازار صادراتی

ضمناً این کمکها علاوه بر بنگاههای کوچک ومتوسط شامل حال گروهها، تشکلها وسازمانهای حامی بنگاههای کوچک ومتوسط نیز می شود.

۱- نوآوری:

اگر بنگاههای کوچک ومتوسط تمایل به توسعه محصول واصلاح و بهبود روشهای تولید خود داشته باشند می توانند برای انجام تغیرات از این امکانات وکمکهای مالی استفاده کنن د . که فعالیتهایی از قبیل جهت محصولات و R&D امکان سنجی، مطالعه بازار، برنامه ریزی استراتژیک مقدماتی برای شروع خدمات یا فرآیندهای جدید، توسعه واجراء برنامه بازاریابی برای محصولات خدمات جدید و امور مربوط به ارزیابی وخرید وسرمایه گذاری بر روی تکنولوژی جدید را شامل شود.

در مورد گروهها وتشکلهای حامی بنگاههای کوچک ومتوسط نیز کلیه فعالیتهایی که به نوعی قصد گسترش نوآوری دربنگاهها را داشته باشند از جمله تدارکات، ساز م اندهی سمینارها، نمایشگاهها وکارگاهها ارائه جوایز ویژه به برترینها را شامل می گردد.

۲ – بهره وری:

جهت بهبود عملکرد وارتقاء بهره وری وافزایش مزیت رقابتی وارتقاء جایگاه بنگاههای کوچک ومتوسط در این کمکها انجام می گردد.

فعالیتهایی از قبیل عارضه یابی سیستمها، ت و سعه طرحهای افزایش بهره وری ، خرید دستگاه های جدید استراتژیک در راستای توسعه بهره وری را شامل می شود.

۳- تجارت الکترونیک

در صورتی که بنگاههای کوچک ومتوسط برنامه تجارت الکترونیک برای افزایش مزیت رقابتی و پتانسیل در بازارهای جدید اقتصادی داشته باشند این بخش ازکمکها به آنها تعلق می گیرد.

این کمکها، فعالیتهای مربوط به طرح وبرنامه تجارت الکترونیک وپیاده سازی این طرحها، مطالعات مربوط به تجارت الکترونیک، انتشار آنها، استخدام افراد متخصص در این زمینه وپیاده سازی شبکه های مجازی را شامل می گردد.

۴- توسعه بازار صادراتی

در صورتی که بنگاههای کوچک ومتوسط تمایل به صادرات محصولات خود به خارج از کشور را داشته باشند می توانند از این بخش از کمکها استفاده کنند.

فعالیتهای قابل پوشش در این بخش عبارتند از مطالعات ومشاوره در زمینه توسعه استراتژی بازاریابی ، تجریه وتحلیل بازار وهر نو ع مطالعات دیگر در این زمینه ، پیاده سازی استراتژی بازاریابی وحمایت از صادرکننده گان جدید.

تعریف بنگاه اقتصادی:

معمولاً صنایع را به لحاظ تعداد کارکنان به صنایع کوچک و بزرگ تقسیم م یکنند. بنگا ههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها از ۵۰ نفر کمتر است به عنوان مؤسسات و صنایع کوچک تلقی می‌شوند. البته میزان سرمای هگذاری و گردش مالی م یتواند معیار مناس بتر و دقی قتری برای این تقسی مبندی باشد. به صنایعی که حداقل ۵۰ نفر و حداکثر ۲۵۰ نفر شاغل داشته باشد صنایع متوسط و از این حجم بیشتر هم از نظر میزان سرمای هگذاری و هم از نظر حجم تولید و شاغلان فعال را صنایع بزرگ می‌گویند.

مدلهای سنتی جهان یسازی بنگا ههای  کوچک و متوسط از طریق صادرات صادرات و فروش کالای یک کشور به کشور دیگر روش سنتی جهان یسازی بنگا ههای کوچک و متوسط م یباشد. البته را ههای مهم و جدیدتر دیگری هم وجود دارند. به عنوان مثال ، جهان یسازی بنگا ههای کوچک و متوسط م یتواند از طریق فعالی تهای فرامرزی مثل سرمای هگذاری بی نالمللی و مشارکت در پیما نهای استراتژیک، مشارکت در ترتیبات شبک هبندی و تحقیق و توسعه محصول و توزیع آن صورت پذیرد.

برخی از بنگا ههای کوچک و متوسط مستقل که دانش و تخصص بالایی دارند ظرفیت بالای صادراتی خود را از طریق کسب جایگاه ویژه در بازار و ارائه تولیدات با کیفیت بسیار بالا به اثبات رسانید هاند. خریداران خارجی تمایل زیادی به خرید از چنین تولیدکنندگانی دارند. البته در خور ذکر است که این امر تنها در خصوص تعداد محدودی از بنگا ههای کوچک و متوسط به ویژه در کشورهای عضو سازمان همکار یهای اقتصادی و توسعه و یا برخی اقتصادهای در حال ظهور که بنگا ههای کوچک و متوسط آنها به خاطر استفاده از دانش فنی عالی به صادرکنندگان جهانی تبدیل شده‌اند صادق می‌باشد.

بنگا ههای کوچک و متوسط نیز م یتوانند از فرص تهای سرمای هگذاری مستقیم خارجی در داخل کشور و یا فرص تهایی که بنگا ههای داخلی جهت حضور آنها در صادرات غیرمستقیم میتوانند فراهم آورند بهر همند گردند. همچنین بنگا ههای کوچک و متوسط جهت افزایش ظرفیت صادرات خود م یتوانند با شرکتهای فراملیتی و یا بنگا ههای بزرگ صادراتی داخلی ارتباط برقرار نمایند تا دنبال آن بتوانند در زنجیره تولید جهانی ادغام شوند. این گروه از بنگا هها عمدتاً در کشورهای عضو سازمان همکار یهای اقتصادی و توسعه و به میزان کمتر در کشورهای شرق آسیا و کشورهای آمریکای لاتین قرار دارند.

کشورهای در حال توسعه در صورتی که بدون اتکا و وابستگی به شرک تهای فراملیتی قادر باشند ظرفیتهای تکنولوژی بومی خود را ایجاد نمایند م یتوانند در صادرات محصولات صنعتی خود موفق باشند. به عنوان مثال میتوان به کشورهایی چون کره جنوبی و تایوان اشاره کرد.امروزه سرمای هگذاری مستقیم خارجی و روابط تجاری در سطح بی نالمللی نقش مهمی بازی میکنند و میبایست ظرفیت تولیدی بنگا ههای داخلی را در کشورهای در حال توسعه به مرور زمان افزایش دهند.

توصیه خط مشی‌هایی جهت توسعه رقابت صادراتی بنگا ههای کوچک و متوسط

بازارهای خصوصی و استراتژ یهای مبتنی بر صادرات میتوانند به رشد صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در کنار آن رشد و توسعه بنگا ههای کوچک و متوسط کمک کنند.

به منظور افزایش رقابت صادراتی بنگا ههای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه، بخ شها و گرو ههای مختلفی باید در این امر سهیم باشند. این بخشها و گرو هها شامل دولت، بخش خصوصی و جامعه بی نالملل میباشد.

براساس تجارب بسیاری از کشورها، دول تهای آنها توانست هاند با اجرای سیاس تهای حمایتی خود از شرکتهای موجب توسعه اقتصادی و منطق های (SMEs) کوچک و متوسط شده و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم سازند که نتیجه آن افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطق های است.

همچنین شرک تهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ریش هکنی فقر و کمک به اقشار آسی بپذیر از قبیل جوانان و زنان ایفا میکنند که اغلب در حاشیه جامعه قرار دارند و به شکل دیگر قادر به مشارکت به مفهوم واقعی در توسعه اقتصادی کشور نیستند. این شرک تها م یتوانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از فعالیتهای خصوص یسازی است، داشته باشند.

مردمسالاری و جامعه مدنی را تقویت کرده و ،SMEs توسعه کارآفرینان را به مشارکت در فعالی تهای اقتصادی، سیاسی و معیارهای سنجش وارزیابی بنگاهها جهت اختصاص این کمکها عبارتند از :

– تاثیرات اقتصادی وبازرگانی بنگاه مربوطه بر منطقه.

– ظرفیتهای مالی، تکنولوژیکی واستراتژیکی بنگاه

– سطح ریسکی که متحل می شوند.

هزینه های قابل پوشش طرح:

– هزینه های مشاوره جهت خدمات فنی وحرفه ای

– هزینه های نیروی انسانی ومواد اولیه

– هزینه های تولید جهت توسعه بازار

– هزینه های مرتبط با پروژه های مربوط به بهبود فرآیند محصول وخدمات مورد نیاز جهت تحقیق ونوآوری

– هزینه اجاره وسایل وخرید وساخت وسایل استراتژیک جدید

* بطور کلی این طرح بیش از ۵۰ % از کل هزینه های مورد قبول را شامل نمی شود وبخشی از این کمکها بصورت بلاعوض وبخشی دیگر بصورت وام می باشد.

ساختارسرمایه در بنگاههای کوچک ومتوسط بنگاههای تجاری صرف نظر از اندازه،رشد،محل جغرافیایی وبخش صنعتی برای حفظ وتوسعه عملیاتشان نیازمند سرمایه می باشند . ابزار تامین مالی بوسیله یک بنگاه کوچک ومتوسط ممکن است شامل وام از بانکها، کارت اعتباری،قراردادهای تامین اعتبار وام دولتی باشد.یک سرمایه گذاری جدید نیازمند منابع مالی لازم برای شروع فعالیت وبودجه اولیه مورد نیاز جهت خرید اسباب وتجهیزات اساسی و تضمین جریان مالی کافی برای ادامه عملیات وافزایش سرمایه جهت کسب منابع جدید سرمایه گذاری در فناوری نوین و فرصتهای تجاری برای رشدوشکوفایی بنگاهها می باشد . بسته به مرحله رشد وبخش تجاری یک بنگاه کوچک ومتوسط می تواند یکی از ابزارهای تامین مالی ویا ترکیبی از آنها را برگزیند.

تامین سرمایه

تعدادی عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه گذار (حقیقی یا حقوقی) جهت انجام سرمایه گذاری در یک بنگاه کوچک ومتوسط وجود دارند . بطور کلی تامین سرمایه مستقیماً متاثر از ریسک نسبی و نرخ بازگشت سرمایه با ملاحظه شرایط اقتصادی موجو د، تقاضا برای فرصتهای سرمایه گذاری مناسب و هزینه ها ی مبادله مرتبط با سرمایه گذاری می باشد.

دیگر عوامل موثر بر تامین سرمایه برای بنگاههای کوچک ومتوسط عبارتند از :

۱ – شرایط اقتصادی

۲ – روندهاو استراتژیهای تجاری نهاد سرمایه گذار

۳ – بخش تجاری شرکت سرمایه گذاری شده آیا سرمایه گذاری در یک صنعت در حال رشد در مقابل یک صنعت بالغ می باشد ؟ آیا سرمایه گذاری در یک بخش دانش محور است یا یک بخش سنتی ؟

۴ – اندازه بلوغ وثروت خالص شرکت سرمایه گذاری شده

۵ – طرح تجاری وفرصت های تجاری شرکت سرمایه گذاری شده

مدیریت بازاریابی

تاریخچه فرش:

بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز بدانگاه می رسد که انسان به فکر ساختن سرپناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پی برده و به مرور به صورت های گوناگون از طریق بافتن گلیم و قالی از آن بهره گرفته است.در این زمان بی تردید مصادف با تغییر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادر نشینی و معاش خانوادگی و قبیله ای و اعتلای فکری او بود و انسان پس از احساس نیاز با این تغییر وضع جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاد. بافتن فرش مانند سایر دست آوردهای بشر همواره رو به تکامل رفته و این پیشروی تا به آن حد با تکامل تمدن انسان عجین بوده است که گفته اند: “هیچ هنری در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تکامل نداشته است.” اینکه اولین فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم کدام سرزمین تعلق دارد  و آیا ایرانیان و یا چینیان خالق این هنرند یا سایر اقوام به درستی معلوم نیست اما فرش “پازیریک” که قدیمی ترین فرش دستباف بشری است که تا کنون کشف گردید تا اندازه ای به این سئوال پاسخ می دهد و نشانی از محل بافت قالیهای اولیه را روشن می سازد. پرفسور رودنکو کاشف فرش پازیریک معتقد است: قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. نقشهای مشابه و همزمان این فرش در ستونهای تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می کند با کشف قالیچه مذکور در مقبره سکایی ها در آلتایی مغولستان بوسیله پروفسور رودنکو که حدود ۵۰ سال پیش انجام شد قدمت تکامل فرش به ۲۵۰۰ سال قبل رسید.در مغولستان نیز فرشها یی کشف شده است که قدمت آن به قرن اول قبل از میلاد می رسد و وضع بافت و انتخاب مواد اولیه و نوع گره آن که تک بر تار است نشان از داشتن تجربه دو هزار ساله در بافندگان این فرشها دارد. اخیراً در ناحیه سین یانگ چین از مقبره ای قدیمی فرش چند صد ساله ای کشف شده که نقش آن شباهتهایی به فرش ایران دارد.با کشفیات مذکور و سایر آثار می توان مرکز عمده فرش قدیم جهان را ایران، آسیای صغیر، ترکستان، چین، هندوستان، مناطقی از شرق اروپا و شمال آفریقا دانست.فرش ایران دارای تاریخی بس طولانی است. در ایران از دیر باز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. نوشته های مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آنست که فرشبافی بصورت هنری دستی و مردمی و روستایی و عشایری در ایران سابقه ای بس دراز دارد..فرش به عنوان نمودی از فکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با فراز و نشیب  های زیادی روبرو بوده است گاه با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حداعلای خود رسیده و گاه از صدماتی که در اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد گردیده، متاثر شده بنا برین است.قالی بافی از صنایع دستی بسیارقدیمی ایران است. غلامرضا پوینده در مقاله خود با استفاده ازتاریخ طبری چنین می نویسد: حسب روایات تاریخی، زندگی هوشنگ پادشاه ایران به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، که در آن زمان از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده شده است که هم می توان استفاده از پوست حیوانات را باور داشت و هم می توان پشم و موی آنها را به عنوان پوششی برای کف محل زندگی انسانها در نظر گرفت.اسکندر کبیر وقتی برای اولین بار مقبره کورش بزرگ را بازدیدمی نمود، مشاهده کرد که آن با قالی خیلی خوب پوشیده شده و نیز می گوید که در قصر تیسفون یا طاق کسری در زمان ساسانیان یک قطعه قالی داشته که با جواهر و فلزات قیمتی پوشیده شده بود.یکی از عجایب و نفایس دربار خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، چهار قالی از دیبای زر بافته به مروارید و یاقوت بوده که هر یک با یکی از فصول سال هماهنگی داشته است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید