۱۳۹۵-۰۹-۱۷
مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

  مدیریت بازاریابی (محیط بیرونی و محیط سازمانی) الف – محیط بیرونی: الف ۲ – عوامل عمده محیطی محیط زیست ارزش مورد انتظار سهامداران مسائل خطرآفرین […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
چالش های برند سازی

چالش های برند سازی

چالش های برند سازی ۱-معضل برند سازی افزایش در بهره وری بیش از هر چیزی شد که قبلاً در خلال تمدن بشری به آن دست یافته […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده

نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده

نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده  با این نکته  موازی است که،شخصیت برند را هسته ی مرکزی و […]
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
برندسازی گردشگری

برندسازی گردشگری و اهمیت آن در اقتصاد

برندسازی گردشگری در سه سال اخیر و به ویژه بعد از برجام، صنعت گردشگری ایران به طور ملموسی در مسیر رشد قرار گرفته است. برخی آمارها […]
Call Now Buttonجهت تماس با شهربرند کلیک کنید