۱۳۹۵-۰۹-۲۰
عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی

عوامل مؤثر موفقیت های اقتصادی صاحب نظران اقتصادی براین عقیده بوده که فعالیت های اقتصادی با کلیه مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز برای […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
قیمت گذاری محصولات

قیمت گذاری محصولات

قیمت گذاری محصولات تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست؟ در مقوله قانون ثبت اختراع ، اختراع به طور کلی به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است . […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
مالکیت فکری

مالکیت فکری

مالکیت فکری مالکیت فکری در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و […]
Call Now Buttonجهت تماس با شهربرند کلیک کنید